PÁR SLOV NA ÚVOD

Normy, skratky a investičné náklady

Keďže sa každým rokom sprísňujú pravidlá na ochranu životného prostredia, je veľmi dôležité myslieť na ekologické aspekty už aj pri výbere tých správnych svietidiel pre Vás. Firma neoSun sa Vám snaží v tejto problematike pomôcť čo najviac a preto v našej ponuke nájdete iba produkty, ktoré spĺňajú všetky doterajšie a aj do teraz známe plánované celoeurópske normy. Dlhá životnosť, maximálna svietivosť, vysoká miera spoľahlivostiminimalizovaná spotreba elektrickej energie robia z výrobkov ponúkaných firmou neoSun viac než dôveryhodného partnera pre Váš zodpovedný prístup k otázkam ochrany Vášho prostredia.

Pre výber toho správneho osvetlenia je podstatné sa vedieť orientovať v informáciách, ktoré sú pri jednotlivých svetelných zdrojoch uvádzané:

lm – svetelný tok
Jednotkou tejto veličiny je lúmen a určuje množstvo svetla každého svetelného zdroja, ktoré je emitované do všetkých smerov.

Cr – teplota chromatickosti
Táto veličina vyjadruje odtieň bielej farby. Základná jednotka sú stupne Kelvina (K), pričom škála sa pohybuje od 0K do približne 10,000K. Pre jednoduchšiu orientáciu sú určené tri skupiny označenia. Prvou skupinou je „teplé biele svetlo“, kam patria svetlá, ktoré majú teplotu od 0K do 3,500K. Je to svetlo, ktoré sa dá porovnať so západom slnka. Druhou skupinou je „neutrálne biele svetlo“, ktorým sa pýšia svietidlá s teplotou od 3,500K do približne 5,000K. S týmto svetlom sa dá stretnúť počas dňa. Poslednú skupinu tvorí „studené denné svetlo“, ktoré má hodnotu od 6,000K do 10,000K. Toto svetlo je podobné svetlu rannej zory. Najideálnejším svetlom do pracovného prostredia alebo napríklad na čítanie je svetlo, ktoré sa rovná svetlu na poludnie, čiže ľudskému organizmu najviac pripomína svetlo Slnka a tým vytvára atmosféru činorodosti a vysokej výkonnosti. Hodnoty takéhoto svetla sa pohybujú v rozmedzí od 5,500K do 6,500K.

Ra (Cri) - index podania farieb
Každý svetelný zdroj má svoj špecifický tón svetla. Tento tón sa hodnotí na stupnici od 0 po 100 a uvádza hodnotu vernosti podania farieb, pričom 0 je najhoršie a 100 je najlepšie podanie. Na základe filozofie „zdravého svetla“ všetky naše výrobky majú Ra index vyšší ako 92, zatiaľ čo väčšina konkurenčných výrobkov ho má len okolo 80-85. (obrázok zobrazuje celé spektrum farieb)

Investičné náklady pozostávajú z troch hlavných zložiek. Prvou zložkou sú počiatočné náklady, ktoré sú spojené s kúpou svietidla a svetelného zdroja. Druhou zložkou je náklad na údržbu. Tretiu, najvýznačnejšiu, zložku tvorí náklad za spotrebovanú elektrickú energiu. Výrobky ponúkané spoločnosťou neoSun spĺňajú všetky aj tie najprísnejšie kritéria na úspornosť, kvalitu, čiže životnosť a spoľahlivosť, preto Vám dávajú výnimočnú možnosť ušetriť na celkových investičných nákladoch aj napriek vyššej prvotnej investícii.


Vyskúšate a presvedčte sa


Plnospektrálna technológia je veľmi mladá a veľa ľúdí na túto technológiu pozerá s nedôverou. Preto Vám ponúkame jedinečnú možnosť vyskúšania ZADARMO.

  • Vyskúšať plnospektrálne trubicové žiarivky môže akákoľvek firma bez ohľadu na veľkosť alebo počet zamestancov.
  • Zapožičané plnospektrálne trubice si firma nainštaluje sama do jednej miestnosti s podmienkou, že v tejto miestnosti už nesmie byť iný typ osvetlenia.(max. 25 trubíc)
  • Zamestnanci pracujú v uvedených priestoroch a sami budú subjektívne hodnotiť svoj zdravotný stav a výkonnosť. Po ukončení uvedenej doby (zväčša 25 – 30 dní) vyplnia dotazník so 48 otázkami, ktorom tieto zmeny ohodnotia.
  • Termín zapožičania si firma navrhne sama, po odsúhlasení spoločnosťou neoSun.
  • Po skončení dohodnutej doby (zväčša 25 – 30 dní) je možné si svetelne zdroje so zľavou zakúpiť alebo je nutné ich neporušené vrátiť spoločnosti neoSun.© 2010 neoSun s.r.o. | Všetky práva vyhradené | CMS | created by neoWeb s.r.o.