Výskum

Čo odhaluje výskum v Českej a Slovenskej republike

Väčšina účastníkov výskumu (viac ako 70%) uviedla, že im plnospektrálne svetlo výrazne spríjemňuje pobyt na pracovisku, spĺňa ich predstavy o ideálnom osvetlení a návrat k pôvodnému osvetleniu by vnímali ako nepríjemný. Vyskytli sa aj negatívne reakcie a to z rôznych dôvodov, od prostého odmietania zmeny, cez predom vsugerovaný negatívny postoj („zase nejaký reklamný trik“), až po situácie, keď dotyčný už skôr dobre neznášal bežné slnečné svetlo. Vyskytli sa aj prípady, keď miestnosť s nedostatkom prirodzeného svetla bola vymaľovaná príliš krikľavým odtieňom (napr. sýta žltá).

Farba stien, ktorú bežné osvetlenie potlačilo, no v plnospektrálnom svetle farba stien vynikla a pôsobila rušivo. Hodnotenie prínosu plnospektrálneho svetla sa úmerne odvíja od veku.

Hodnotenie prínosu plnospektrálneho svetla saúmerne odvíja od veku. Osemdesiat percent ľudí mladších ako 30 rokov, ktorí len málokedy trpeli zdravotnými potiažami, neuvádzali v rámci výzkumu žiadne výraznejšie zmeny zdravotného stavu. Aj oni si však na nové osvetlenie zvykli a celkovo túto zmenu vnímali pozitívne. S rastúcim vekom účastníkov stúpal aj pozitívny vplyv používania plnospektrálneho svetla na zdravie a psychickú pohodu organizmu. Ukazuje sa, že ženy sú v tomto smere citlivejšie ako muži.

Vysoké percento účastnikov hodnotilo priaznivo vplyv plnospektrálneho svetla na zrak. 60% účastníkov uviedlo, že pri používani plnospektrálneho svetla menej trpia únavou a pálením očí, hlavne pri dlhodobej práci s počítačom. Približne rovnaký počet účastníkov si všimli priaznivý účinok ma ostrosť videnia (niektorí účastníci dokonca vymenili okuliare za slabšie, v niektorých prípadoch až o jednu bioptriu). Vo výskumoch sa vyskytlo pár účastnikov trpiacich tzv. "svetloplachosťou" (von prakticky nevychádzali bez slnečných okuliarov), no po mesiaci a pol používania plnospektrálneho osvetlenia sa tento problém úplne upravil.

58% ľudí zazanemalo, že vďaka plnospektrálnemu svetlu lepšie vnímajufarby a farebné odtiene.

Účastníci uviedli výrazný pozitívny vplyv plnospektrálneho svetla na sústredenosť (45%), náladu (38%), zmiernenie podráždenosti a únavy (45%).

Veľmi pozitívne hodnotili plnospektrálne svetlo učitelia základných a materských škôl. Zhodli sa, že zmena osvetlenia viedla k značnému zkľudneniu detí (hlavne tých hyperaktívnych) a zlepšenie sústredenia u detí. Najviac sa tieto zmeny prejavili u žiakov prvého stupňa ZŠ, po nástupe puberty sa citlivosť detí v tomto smere znižuje.

Výzkum potvrdil aj známy fakt, že nie každý človek vníma plnospektrálne svetlo od začiatku ako príjemne. 35% účastníkov uviedlo, že si na plnospektrálne svetlo museli zvykať, hlavne v zimnom období (zvyčajne 2 až 10 dní). Po tejto dobe začali svetlo väčšinou hodnotiť jednoznačne pozitívne.

Zdroj: nasli.net
© 2010 neoSun s.r.o. | Všetky práva vyhradené | CMS | created by neoWeb s.r.o.