ÚSPORNÉ ŽIARIVKY

Výhody a porovnanie plnospektrálnych žiariviek

V dnešnej dobe sa snaží každý šetriť čo najviac. Dá sa to dosiahnuť napríklad nekúrením, nosením vody z potoka, alebo studne, umývať sa len počas Vianoc a počas príjemného letného dažďa. Pre praktickejších ľudí by sme však jednoznačne odporúčali metódy iného charakteru. Dovoľte, aby sme Vám predstavili jedného malého nenápadného, no v konečnom dôsledku výnimočného a hrdého šetriča – úspornú žiarivku.

Základný rozdiel medzi klasickou žiarovkou a novodobou úspornou žiarivkou je hlavne v spôsobe fungovania. Kým klasická žiarovka najprv rozžeraví špeciálne, po väčšine wolfrámové (používaním sa stenšuje), vlákno a to začne vytvárať žlté svetlo a enormné teplo, úsporná žiarivka ponechá vyhrievanie izby na ústredné kúrenie a svieti na princípe výboja elektrickej energie nesenej plynom, čo v konečnom dôsledku spôsobí, že žiarivka potrebuje iba približne 20% energie oproti jej predchodkyni. Svetlo zo žiarivky NASLI ma ešte k tomu tú vlastnosť, že vydáva plnospektrálne svetlo s vysokými hodnotami Ra indexu, čím na ľudí pôsobí prirodzeným štýlom osvetlenia a tým veľmi pozitívne vplýva na výkonnosť, únavu, koncentráciu a celkovú duševnú pohodu. Životnosť žiariviek je mnohonásobne väčšia a tým pádom aj úspora je neporovnateľne nižšia.


Žiarovka Žiarivka NASLI
Výkon 85W 23W
Nákupná cena 0,50 € 16,80 €
Životnosť 1000 hodín 10 000 hodín
Počet kusov na 10 000 hodín 10 ks 1 ks
Spotreba energie 850 kWh 230 kWh
Cena energie 0,15 EUR/kWh 127,50 € 34,50 €
Cena svietidla celkom 5 € 16,80 €
Cena celkom 132,50 € 51,30 €
Úspora --- 81,20

Celková bilancia je až neuveriteľná, no jednoznačne hovorí v prospech žiarivky NASLI. Mimochodom, v jednom trojizbovom byte môže byť až 15 kusov žiaroviek... skúste si prepočítať, koľko môžte ušetriť s neoSun-om...


Vyskúšate a presvedčte sa


Plnospektrálna technológia je veľmi mladá a veľa ľúdí na túto technológiu pozerá s nedôverou. Preto Vám ponúkame jedinečnú možnosť vyskúšania ZADARMO.

  • Vyskúšať plnospektrálne trubicové žiarivky môže akákoľvek firma bez ohľadu na veľkosť alebo počet zamestancov.
  • Zapožičané plnospektrálne trubice si firma nainštaluje sama do jednej miestnosti s podmienkou, že v tejto miestnosti už nesmie byť iný typ osvetlenia.(max. 25 trubíc)
  • Zamestnanci pracujú v uvedených priestoroch a sami budú subjektívne hodnotiť svoj zdravotný stav a výkonnosť. Po ukončení uvedenej doby (zväčša 25 – 30 dní) vyplnia dotazník so 48 otázkami, ktorom tieto zmeny ohodnotia.
  • Termín zapožičania si firma navrhne sama, po odsúhlasení spoločnosťou neoSun.
  • Po skončení dohodnutej doby (zväčša 25 – 30 dní) je možné si svetelne zdroje so zľavou zakúpiť alebo je nutné ich neporušené vrátiť spoločnosti neoSun.© 2010 neoSun s.r.o. | Všetky práva vyhradené | CMS | created by neoWeb s.r.o.